Papp/Duk

Galleri

loading...

TAKSÄKERHET
Vi utför besiktning av taksäkerhet, kompletering och  montering av nya takskyddsprodukter.

Vi utför även montering och tätning av brandventilatorer samt ljuskupoler.

MNTAK utför takrenoveringar, nyproduktion samt allmän service på papp/duk och tegeltak. Vi är verksamma i Dalarna och Gävleborg.
För frågor angående ditt tak är du välkommen att kontakta oss.