Papp Tak.

- Bitumenbaserade tätskikt kallas ofta för ”takpapp” eller "ytpapp". Yttertak med låg lutning ställer extra höga krav på taktäckningen. Med tätskiktssystem av bitumen får du totallösningar av högsta kvalitet, anpassade för att klara många år i vårt tuffa svenska klimat.
Vi erbjuder:

- Många års erfarenhet inom tak branschen.
Ledande produkter från marknaden.
- kontroll efter utfört arbete

                                  

Duk Tak
Plastbaserade tätskikt av PVC har funnits på marknaden i mer än 50 år. I dag produceras och installeras miljontals kvadratmeter varje år på nästa alla typer av tak. PVC-duk som tätskikt lämpar sig utmärkt till plana tak och på industrifastigheter där ytorna är stora och man efterfrågar lätta och enkla tätskiktssystem.

loading...